SMV 2017/18

1.Schülersprecher: Abdi (Abdirahman, Mohamed Hussein – Klasse 9cM)
2.Schülersprecher: Elber Girgin (Klasse 10bM)
3.Schülersprecher: Daniel Anokam (Klasse 10aM)

Verbindungslehrer Herr Horst Roch

Verbindungslehrer